หน้าแรก
: zolaamt@gmail.com

John F. Kennedy Foundation of Thailand

 

 

กิจกรรมหลักและความสำเร็จ

มูลนิธิ จอห์น เอฟ.เคนเนดี้ แห่งประเทศไทย

 

มิตรภาพ ไทย-อเมริกา

 

การสนับสนุนการศึกษา

 

ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยและอเมริกัน

 

มุ่งเน้นความร่วมมือกรอบอาเซียน

 

กิจกรรมในโครงการอื่นๆ

 

 

 

มูลนิธิ จอห์น เอฟ.เคนเนดี้ แห่งประเทศไทย

เพื่อมิตรภาพ ไทย-สหรัฐ

 

เมื่อข่าวการที่ประธานาธิบดี จอห์น เอฟ. เคนเนดี ถูกลอบสังหาร เมื่อ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2506 ถูกประกาศออกมา ประชาชนทั่วโลก ต่างพากันตื่นตระหนกและเศร้าเสียใจ ในมรณกรรมอันไม่คาดฝันและรุนแรง ของประธานาธิบดีแห่งสหรัฐผู้นี้ ซึ่งท่านเป็นผู้ที่อุทิศตนเพื่ออุดมการณ์แห่งสันติภาพ ความยุติธรรมและเสรีภาพอย่างยิ่ง ในประเทศไทย ก็เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ ประชาชนชาวไทย ต่างมีความรู้สึกเช่นเดียวกัน กับชาวอเมริกันทั้งหลาย ที่ต่างอาลัยรักและเศร้าใจอย่างหนัก ด้วยเหตุนี้จึงแสวงหาหนทางที่จะทำให้ อุดมการณ์ของเคนเนดีดำรงสืบต่อไป
Read more

 

 

 

 ข่าวสาร  

 

Thai–American Friendship: The Way Forward

On the occasion of the 60th anniversary of the establishment of the John F. Kennedy Foundation of Thailand, a Roundtable was organized to raise awareness on Thai - U.S. relations among the Thai public. The roundtable was organized in collaboration with the International Studies Center (ISC) of Thailand’s Ministry of Foreign Affairs and the American Studies Association in Thailand (ASAT). This is the program of the Roundtable:

READMORE